lid-worden.jpg

NVC lid worden

Ondergetekende(n) wil(len) graag lid worden van de Nederlandse Vereniging Canaria (NVC)

De velden gemerkt met een * zijn verplicht!

Kandidaat Lid 1

Kandidaat Lid 2

Huisadres

Doorlopende machtiging

(België 16 tekens, Nederland 18 tekens, Spanje 24 tekens)