foto-voorblad.jpg

NVGC Clubnieuws

Oktober 2023 - jaargang 50 nummer 387

Van de voorzitter‍

Inmiddels ken ik best wel veel mensen van onze vereniging. Met velen gaat het goed maar helaas zijn er ook kennissen en vrienden waarmee het niet goed gaat. Zij zijn ziek of erger. Natuurlijk, aan het eind van een leven wacht ons allemaal hetzelfde, maar voor sommigen komt het onverwacht of te vroeg. En de naasten en familie blijven achter en lijden ook. Wij kunnen allemaal ons best doen om medeleven te tonen en te hopen of te bidden. En waar mogelijk te helpen. Laten wij allemaal blijven helpen en de mensen opvangen waar mogelijk. Onze vereniging biedt ook in dit opzicht mooie contacten en nieuwe kansen en vriendschappen. Voor elkaar, door elkaar. 
Ik wens u een goed nieuw seizoen en sterkte waar dat nodig is.
scheidingslijn2.jpg

Evenementen seizoen 2023-2024

 • Dinsdag 3 oktober 2023 - Leidens ontzet
 • Maandag 30 oktober - Vrijwilligers bijeenkomst
 • Maandag 6 november - El Paseo Canario (puzzel-wandeling)
 • Zondag 19 november - 50 jarig jubileumfeest
 • Zondag 7 januari 2024 - Nieuwjaarsreceptie
 • Zondag 28 januari 2024 - Algemene Leden Vergadering
 • Donderdag 29 februari 2024 - Dagtrip
 • Vrijdag 15 maart 2024 - Eindeseizoensborrel

scheidingslijn2.jpg
buzz-alarm-2.jpg
scheidingslijn2.jpg
schoolplaat watergeuzen.jpg

Het ontzet van Leiden

Het water steeg en steeg en toen in de nacht van 2 op 3 oktober bij de Koepoort met groot lawaai een deel van de verzwakte Leidse stadsmuur instortte, besloten de Spanjaarden in paniek te vluchten, bang voor een aanval van de Leidenaren en het opkomende water. Maar de Leidse bevolking weet nog van niets.

Een jonge Leidenaar, Cornelis Joppenszoon, besluit daarop op onderzoek uit te gaan. Hij sluipt naar de Lammenschans en ziet dat het verdedigingswerk er verlaten bijligt. De Spanjaarden moeten haastig vertrokken zijn, want op de schans stond nog een pot met wortelen, uien, vlees en pastinaken op het vuur. Deze maaltijd is later bekend geworden onder de naam hutspot.

De volgende morgen om acht uur varen de Geuzen de stad via de Vliet binnen. Voor de uitgehongerde Leidenaren hebben ze haring en wittebrood mee genomen. Het ontzet is een feit: de stad is bevrijd!

scheidingslijn2.jpg
De-lantaarn-web.jpg
scheidingslijn2.jpg
de-volendammer.jpg

Leidens Ontzet / Seizoensopening in de Volendammer op dinsdag 3 oktober 2023

Beste leden,

Op dinsdag 3 oktober 2023 openen weer het clubseizoen traditie getrouw bij de Volendammer in de Cita in Playa del Inglés om daar onder het genot van de bekende hutspot het Leidens Ontzet te vieren. Om 12.30 uur gaat het restaurant voor ons open en om 13.00 uur kunnen we aanschuiven voor de lunch. Heerlijke "hutspot met draadjesvlees".

Prijs NVGC lid: € 11,00 per persoon en Introducés € 14,00 per persoon, inclusief 1e drankje. Te betalen bij aankomst aan NVGC bestuur. Graag gepast betalen!

U kunt zich aanmelden via onderstaande knop en aanmelding sluit op donderdag 28 september 2023.

Hopelijk tot ziens in de Volendammer op dinsdag 3 oktober 2022.

scheidingslijn2.jpg

Vrijwilligersbijeenkomst

Op 30 oktober om 11.00 uur willen wij onze eerste vrijwilligers-bijeenkomst houden. Het doel is vooral de communicatie tussen bestuur en vrijwilligers te verbeteren en beter zicht te krijgen op wensen e.d. Hoogstwaarschijnlijk vindt de bijeenkomst plaats bij Debbys Kitchen, u wel bekend. Wij sturen nog een mail naar alle vrijwiiligers maar als u die niet krijgt en u bent vrijwilliger dan bent u welkom zonder aankondiging.
scheidingslijn2.jpg
Rondreizen-net-2.jpg
scheidingslijn2.jpg
hans-camps-memoriam-.jpg
scheidingslijn2.jpg
Cafe-bolle-jan.jpg
scheidingslijn2.jpg
pieter-van-der-does.jpg

Memorial verjagen Van der Does

Soms ontgaan je dingen zelfs zonder dat je dat weet. Dat klinkt eigenlijk ook wel weer logisch, niet? Hmmm...

Wat dit bestuur niet wist is dat er jaarlijks nog een soort herinnering of memorial is die te maken heeft met 'De Klok' oftewel de aanval van Van der Does, waarover u zowel in het Jubileumboek 25 als in het Jubileumboek 50 kunt lezen. Dit is zonder meer een boeiend verhaal en als ik zeggenschap had over uw opvoeding dan zou ik dit onderwerp verheffen tot de 'Canon van Gran Canaria'.

Elk jaar op 3 juli herdenkt men op dit eiland de beeindiging van het beleg van Van der Does.

Van der Does heeft Gran Canaria met 74 schepen, 8000 manschappen en 4000 zeelieden veroverd en 14 dagen bezet gehouden. Zijn opmars naar Sta. Brigida is mislukt omdat het erg heet was, de soldaten te zware kleding en bepakking hadden en de bevolking op strategische punten verzet bood.

Op 3 juli is Van der Does verjaagd onder medeneming van de inmiddels beroemde klok.

In die tijd speelde de klok een belangrijke rol in de samenleving.

Het totaal aantal slachtoffers aan Hollandse zijde wordt geschat op 3700 waarvan rond 1400 bij de chaotische terugtocht en plundering en brandstichting.

'Onze' klok speelt bij de herdenking dus een grote rol. Hij wordt precies 14 keer geluid, gelijk aan het aantal dagen van de bezetting. Voor degenen die het nog niet weten: 'onze klok' hangt niet in de toren maar hangt in de grote zaal van de Santa Ana vlakbij de grond. In het jubileumboek 50 ziet u een foto waarop Rob Zoet naast de klok staat.

Deze herdenking is in 2020 en 2021 overgeslagen vanwege de corona, natuurlijk. Op 3 juli 2022 is de klok geluid door Wim Roxs in aanwezigheid van Don Jacobo en slechts enkele vrienden en familieleden.

Deze herdenking is in 2020 en 2021 overgeslagen vanwege de corona, natuurlijk.

Dit jaar, 3 juli 2023 werd er weer herdacht en namens onze vereniging is de klok geluid door Fenja Damsma. Fenja is een soort oerlid en gelukkig hebben wij er daarvan meer.

Als ik dit schrijf denk ik aan de vele oude (bestuurs)leden van de vereniging die nog monter zijn en krijg ik toch stellig de indruk dat het lidmaatschap en besturen van onze vereniging een positieve invloed heeft op je gezondheid en je levensverwachting doet stijgen. Ik reken er inmiddels zelfs op.

Fenja is lid in de orde van Oranje-Nassau en daar mogen wij als vereniging best trots op zijn. Zij heeft ook een grote bijdrage geleverd bij het teruggeven van de klok, nu 25 jaar geleden.

Fenja werd op 3 juli 2023 geflankeerd door good-old Tom Smulders.

In het verleden werd op 3 juli aan het klokketouw getrokken door andere voorname personen zoals de consul, de burgemeester van Leiderdorp (geboorteplaats van Van der Does) en de voormalige ambassadeur. En ook Tom Smulders heeft destijds de klok geluid.

Dit jaar zijn Fenja en Tom uitgenodigd door de club Batan en de gemeente Santa Brigida. De avond tevoren zijn plechtigheden gehouden in Sta Brigida. Don Jacobo (van Batan) heeft Fenja uitgenodigd de klok op 3 juli te luiden, zodat deze herdenking na de corona weer in ere hersteld wordt. Logisch dat Fenja is gevraagd want zij heeft binding met de klok en de twee kenden elkaar nog van eerdere gelegenheden. Destijds bij het maken en bezorgen van de klok heeft Fenja een rol gespeeld in de logistiek die eruiteindelijk toe heeft geleid dat de klok per fregat naar Gran Canaria is gevaren.

De deken-pastoor van de kathedraal sprak wijze woorden, met als toehoorder Tom en wat ouden van dagen uit Santa Brígida en daarna volgde het gebeier van de klok en kranslegging door Fenja en de deken. De foto's bij dit artikel getuigen hiervan.

Volgend jaar, op 3 juli 2024 is het 425 jaar geleden dat Van der Does is verjaagd.

Informeel is de wens geuit dat de ambassadeur komt om de klok te luiden en dat de vereniging weer passend vertegenwoordigd wordt. De avond voorafgaand aan 3 juli, 2 juli dus, zullen er dan ook plechtigheden met militair vertoon gehouden worden bij het militaire monument voor gevallenen in Las Palmas, waarbij vertegenwoordigers van de bevolking in klederdracht aanwezig zullen zijn.

Dus naast alle feestelijkheden die er zijn rondom ons 50-jarig bestaan zijn er gelukkig nog andere belangrijke dingen.

Denkt u aan een zomers bezoek aan Gran Canaria? Doe dat dan rond 3 juli en laat het ons even weten want dan zorgen wij dat u er bij kunt zijn.

Ik dank Tom Smulders voor alle informatie en natuurlijk ook Fenja voor haar klokkenluiden. Ik kijk uit naar 3 juli 2024.

Rob Zoet.

scheidingslijn2.jpg
logo-2.jpg
scheidingslijn2.jpg
jd-placeholder-800x500.jpg
jd-placeholder-800x500.jpg
oud-Fotoboek-50-jaar.jpg

Jubileumboek

Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan ontvingen wij felicitaties en complimenten met het jubileumboek. Een aardig verhaal komt van Gerdien en willen wij u niet onthouden:

Allereerst willen wij je complimenteren met de uitgave van het boekje over het 50-jarig bestaan van de Ned. Verg. Het is niet gemakkelijk om alle info bijelkaar te scharrelen en er dan een boekje van te maken.

De klok kwam ook weer ter sprake en in de tekst stond: “Zelfs T-shirts werden verkocht en gedrukt”. Dit wordt geen op- of aanmerking, maar misschien vind je het leuk om te weten hoe dat in zijn werk ging.

Piet Kort werd gevraagd als professionele tekstschrijver om een boekje samen te stellen voor het 25-jarig bestaan van de vereniging. Aangezien ik mij had ingezet voor de maandelijkse uitgave van het Clubnieuws vroeg hij mij om met hem samen te werken.

Wij kregen van de vereniging een bepaald bedrag toegezegd, maar dat was bij lange na niet genoeg en wij dachten er zelfs over om deze opdracht niet aan te nemen.
Maar…… Frank vond in de vuilnisbak van de plaatselijke supermarkt een stapel kopieën van een ets die de aanval weergaf van de Hollanders op Gran Canaria in 1599 onder leiding van van der Does. We zagen daar meteen een commercieel project in en verkochten de platen, soms zelfs ingelijst aan leden van de Ned. Verg.

Onze oudste dochter woonde destijds in het middenoosten en zij hield zich bezig met het printen van tekeningen op stof. Zij heeft er toen voor gezorgd om op witte shirts, gekocht in Pakistan, in verschillende maten, een tulp en letters te laten printen en al snel daarna heeft ze dat hele pakket zonder kosten naar Nederland zelf kunnen meebrengen. Ik moest ze toen nog wel alle 100 strijken, zodat de print op de stof niet bij de eerste wasbeurt zou verdwijnen.

Toevallig verhuisden Wim Rox en Hans Camps toen naar Gran Canaria en zij waren zo vriendelijk om het hele pakket in hun container te plaatsen en zo waren we steeds goedkoop uit.

Wat je al niet doet voor een vereniging en we sprokkelden zo heel wat geld binnen. Ik had gelukkig wel schriftelijk bedongen dat de Vereniging de porto moest betalen voor de boekjes die uiteindelijk verzonden zouden worden. Dat bleek een goede zet te zijn geweest, want het bestuur vond destijds dat men de boekjes maar zelf op moest komen halen !

Misschien vind je het leuk om een beetje een idee te krijgen hoe een en ander er 25 jaar geleden aan toe is gegaan.

Hartelijke groeten van Gerdien en Frank

scheidingslijn2.jpg
HK_ASOCIACION HOLANDESA_900X505.png
scheidingslijn2.jpg
Oplossing-puzzel.jpg

Oplossing Cryptogram Jubileumboek 50 jaar

Horizontaal:

1.   Korf = mand; wilde haver = aat mandaat (Volmacht).
8.   De letters van R.A.I. en toneel vormen rationeel (Redelijk).
9.   De letters van dertien vormen intrede (ambtsaanvaarding).
11. Make een kuil = grave (plaats in Noord Brabant).
12. Vertelde onwaarheid = Loog; de letters van loog en elbe vormen elleboog (gewricht).
13. Kaper = rover; de letters van rover en is vormen revisor (controleur).
15. De letters van dam en droog vormen dagdroom (fantasieproduct).
17. Vreemd geld = li; de letters vam li en aan vormen liaan (slingerplant).
19. Maat - are; are terug = era (tijdperk).
20. De letters van dieren en nut vormen tuinder (warmoezenier).
21. Deed niet D = eed (zweren).
24. Bevel = gal; u = ge; gage (loon).
25. Turk = aga; vrucht= renet; de letters van aga en renet vormen renegaat (afvallige).
26. Vader = pa; het voertuig = ar; pa plus ar plus s van ’s avonds = paars (kleur).
28. Anders die = ide (plaats in drente); ide terug = edi.
30. Kleinigheid = krats; de letters vormen strak (gespannen).

 

Verticaal:

1.   De letters van ’n ei mede vormen meineed (valse eed).
2.   De letters van stad er bol vormen adelborst (bij de marine).
3.   De letters van oom let ’r vormen tremolo (triller).
4.   Steekbeitel = guts; guts andersom = stug (moeilijk).
5.   Slede = tobogan; tobogan zonder bon = toga (voor de dominee).
6.   De letters van ge net en danst vormen tegenstand (verzet).
7.   De gast van de grasvlakte; de overgebleven letters rvlake vormen klaver (plantje).
10. Ver = tele; gewicht = gram; tele plus gram = telegram (overgeseind bericht).
14. We drinken afscheid iets op de ... valreep.
18. één = i; aga plus i plus kans = nagasaki (waar de bom viel).
19. De letters, die er op vormen eierdop (vogelproduct kan erop gezet).
22. Dagelijks geen das = gelijk (om het even).
23. Endossant ’n s.o.s. uitzenden; blijft over endat; deze letters vormen dante (italiaanse dichter)
27. Verbrandingsrest = as; ter inzage = t.i. as plus ti = Asti (Italiaanse stad)
29. Het dogma, geenma of pa, die er bang voor is! (3) Oplossing dogma geen ma = dog.

scheidingslijn2.jpg
bergwandelen 2022.jpg

Bergwandelen

Het seizoen begint weer op 26 oktober. Zie onze pagina.
scheidingslijn2.jpg
andre-bar.jpg
scheidingslijn2.jpg
Ledenadministratie.jpg
Aanmeldingen

Mv Jeannine Kokken
Mv Wil Arnoldus
Mv Simone Balkenende
Dhr Sacha Reulink
Mv Karien Hendrikx
Mv Gaby Tenda
Dhr Erik Bakker
Mv Joke Bakker
Dhr Ben Billekens
Dhr Wout Floris
Dhr Peter Benschop
Dhr Joost van Dijk
Dhr Peter Grootveld
Dhr Peter van der Sanden
Dhr Josephus Martinus Boode
Dhr Cheldon Botes Boode

Afmeldingen

Dhr Erik Dolmans
Dhr Theo Wagenaar
Dhr Ed Jensen
Mw Janny Jensen
Mw Marga Groeneveld
Dhr Paul Groeneveld
Mw Joyce Ave
Mw Anja Peters

scheidingslijn2.jpg
Logo Noroads.png
scheidingslijn2.jpg

Agenda Oktober 2023

Agenda-okt-2023-1.jpg
Agenda-okt-2023-2.jpg
Agenda-okt-2023-3.jpg
scheidingslijn2.jpg
EL PASEO CANARIO 2023.jpg

De Quiz-Wandeling van de NVGC

6 november 2023
Start van de puzzel-wandeling bij Mirador Av. de Francia, Playa del Inglés om 12.00 uur
EL PASEO CANARIO is een leuke puzzel-wandeling door Playa del Inglés, die zal worden afgesloten met een gezellige HighTea. U kunt deelnemen aan EL PASEO CANARIO 2023 te voet, maar eventueel ook met een rolstoel.

Kosten per deelnemer NVGC-lid € 5,00 per persoon, niet NVGC-lid  € 7,00 per persoon.

Na einde puzzel-wandeling een High tea voor € 17.95 per persoon.


scheidingslijn2.jpg
Geo-nederlands.jpg
scheidingslijn2.jpg
auto-huren-gran-canaria-groot.jpg

Digitale voertuigdocumenten

De voertuigdocumenten van alle autoverhuurbedrijven zijn volledig gedigitaliseerd. Als u binnenkort met een huurauto bij een verkeerscontrole komt, hoeft u niet naar de voertuigdocumenten te zoeken, u hoeft alleen maar een QR-code te tonen. Met behulp van deze QR-code kunnen verkeersautoriteiten op verzoek toegang krijgen tot alle voertuiggegevens.
“Gebruikers van een gehuurd voertuig hoeven zich niet langer zorgen te maken over het overleggen van de originele documenten van het voertuig in papieren vorm, zoals tot nu toe het geval was”, aldus Feneval-voorzitter Juan Luis Barahona.
De betreffende QR-code is alleen geldig voor de duur van de huurovereenkomst en moet door het verhuurbedrijf worden afgedrukt en bij de huurovereenkomst van het voertuig worden gevoegd. Er is momenteel geen vaste datum waarop autoverhuurbedrijven deze innovatie moeten implementeren. Zodra hier nieuwe informatie is, zullen wij dat melden.
scheidingslijn2.jpg
hospiten.jpg
scheidingslijn2.jpg
Flitspalen.jpg

Flitspalen op Gran Canaria

De Dirección General de Tráfico (DGT) heeft talloze Flitspalen geïnstalleerd om de snelheid van voertuigen op de wegen te controleren.

Er zijn twee verschillende flitsers op Gran Canaria . De vast geïnstalleerde en de mobiele snelheidscontroles.

Er zijn vijf permanent geïnstalleerde flitsers op de snelweg GC-1.

 • vóór de afrit van de snelweg Arguineguín in de richting van Maspalomas
 • vóór de afrit van de snelweg Playa del Inglés / San Fernando in de richting van Mogán
 • Ongeveer op de luchthaven in beide richtingen
 • In Las Palmas ongeveer ter hoogte van het Insular Hospital in beide richtingen - in Las Palmas komende vanuit het zuiden, een paar 100 meter achter het busstation van San Telmo, ter hoogte van de Avenida Marítima in beide richtingen.De twee flitsers in Las Palmas zijn niet direct te zien omdat ze verborgen zijn achter de verkeersborden die er tegenover hangen de straat .
Als het om mobiele snelheidscontroles gaat, is het altijd lastig om precies te zeggen wanneer en waar deze zich bevinden.
De flitser op de GC-1 vóór de afslag naar Playa del Inglés en San Fernando is een van de meest actieve flitsers in Spanje.
Vorig jaar werden daar in totaal 33.389 coureurs betrapt, wat een elfde plaats op de Spaanse “flitsersranglijst” betekende.

scheidingslijn2.jpg
Voor alle informatie die u in dit Clubnieuws niet heeft gevonden verwijzen wij u naar onze website. Heeft u op-en of aanmerkingen dan houden wij ons aanbevolen via de gebruikelijke kanalen.
scheidingslijn2.jpg
Nieuwsbrief-sluit-foto.jpg
Vlaggen-1.jpg

 Nederlandstalige Vereniging Gran Canaria

Asociación Neerlandesa Canaria

Apartado de Correos 302 – 35100 Playa del Inglés