2 euro methode.jpg

De signalen verkeersagenten Guardia Civil

De Guardia Civil heeft op Gran Canaria een verkeerspolitie die de veiligheid op de Spaanse wegen dienen te waarborgen. Deze Guardia Civil Tráfico treedt op als ordehandhaving voor de Dirección General de Tráfico ofwel de Spaanse verkeersdienst. Lokaal gezien, meestal binnen de gemeentegrenzen, zorgen agenten van de lokale politie (Policia Local, Municipal of Urbana) voor soortgelijke verkeerscontroles waarbij de signalen nagenoeg hetzelfde zijn als die van de Guardia Civil. Maar als je op Gran Canaria een agent tegenkomt die met zijn armen en lichaamsbeweging iets aangeeft, weet je dan wat je moet doen? Het niet correct opvolgen van de aanwijzingen van een politieagent kan zorgen voor een bekeuring en dat is nooit prettig.

Wanneer een agent een arm naar voren beweegt en in zijn hand een speciale lamp ofwel toorts vasthoudt wil dat zeggen dat de bestuurder voorzichtig door moet blijven rijden en niet moet stoppen. Deze signalering wordt veel gebruikt als er een ongeval heeft plaatsgevonden of de situatie op de weg onoverzichtelijk is.    

  Wanneer een agent zijwaarts staat met voor zijn lichaam zowel de linker- alsook de rechterarm en zijn handen horizontaal houdt wil dat zeggen dat de bestuurders die voor en achter hem rijden de snelheid moeten verminderen.    

  Met de rechterarm diagonaal omhoog gestrekt en met een wijzende wijsvinger geeft een agent aan dat de bestuurder een rijstrook moet verlaten om een bepaalde situatie te vermijden. Wijst de agent daarnaast met zijn linkerarm en de wijsvinger gestrekt naar de bodem, dan dient de autobestuurder naar die plaats te rijden om daar stil te staan.    

Alle voertuigen die voor de agent staan of hem van voren naderen moeten stil blijven staan of stoppen. Op kruispunten dien je te stoppen voordat je invoegt of doet wat de agent aangeeft. Het is verplicht deze opdracht van de agent uit te voeren tenzij dit uit veiligheidsomstandigheden niet kan.    

Met de rechterarm verticaal de lucht in, de linkerarm horizontaal gestrekt en de handpalmen zichtbaar geeft een agent aan dat het verkeer wat hem van voren nadert dient te stoppen en het verkeer achter hem ook stil moet gaan staan. Deze signalering heeft geen invloed op voertuigen die hem van de zijkant benaderen, die mogen doorrijden. Mocht de agent beide armen horizontaal gestrekt houden dienen de voertuigen voor en achter hem te stoppen maar mogen de bestuurders van links en rechts doorrijden.    

  Als een agent in zijn rechterarm een toorts vasthoudt en die arm verticaal omhoog strekt terwijl hij wel of niet op een fluitje plaatst wil dat zeggen dat alle bestuurders die hem naderen moeten stoppen. Deze signalering wordt met een brandende toorts veel uitgevoerd als er weinig zicht is zoals met mist of rook.    

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!