spaanse-belasting.jpg

Erfbelasting en erfrecht op Gran Canaria

Het erfrecht in Spanje is anders dan in Nederland. Wij proberen het hier uit te leggen.

Waar?

Nederland kijkt voor de heffing van erfbelasting naar de woonplaats van de overledene. Is dat in Nederland dan is er in Nederland erfbelasting verschuldigd. Spanje kijkt voor de heffing van erfbelasting naar de woonplaats van de erfgenaam.
Als een erfgenaam resident is in Spanje betaalt hij/zij over alle vermogen (ongeacht waar) in Spanje erfbelasting. Is de erfgenaam geen resident dan betaalt hij/zij alleen erfbelasting over het in Spanje gelegen vermogen.

Is de overledene minder dan 10 jaar geleden geëmigreerd naar Spanje dan is erfbelasting in beide landen verschuldigd. In Nederland kunt u dan verzoeken om vermindering op grond van de dubbele heffing en die wordt doorgaans verstrekt.

Gehuwde status in Spanje.

De Spaanse fiscus erkent alleen een huwelijkspartner. Geregistreerde partners of samenlevingscontracten zijn in Spanje niet fiscaal erkend. Uw Nederlandse samenlevingscontract heeft in Spanje geen rechtsgeldigheid. Bent u niet gehuwd, dan betaalt uw partner successierecht alsof u een volstrekte vreemde van hem of haar zou zijn.


Bescherming voor de langstlevende partner. Spanje kent geen financiële bescherming voor de langstlevende partner, zoals in Nederland. De langstlevende partner moet in Spanje direct afrekenen met de kinderen, terwijl deze volgens Nederlands erfrecht een niet-opeisbare vordering in geld (ter grootte van hun erfdeel) hebben op de langstlevende partner.

Welk erfrecht?

Om te voorkomen dat uw erfenis onder Spaans erfrecht valt, dient deze wettelijke verdeling naar Nederlands erfrecht in het testament te worden opgenomen. Tevens dient in testament te staan dat afhandeling ervan naar Nederlands recht is. Dit noemt men een rechtskeuzeclausule. Het is onwenselijk en onverstandig ook een Spaans testament op te laten stellen.

Juridisch advies in Spanje.

Vraag altijd om juridisch advies als het gaat om uw erfenis in Spanje. Bij overlijden zal een Nederlandse notaris, ingeschakeld via de erfgenamen, het in Nederland opgemaakte testament (met een rechtskeuzeclausule voor Nederlands recht) terugvinden via het Centraal Testamentenregister in Den Haag.

Hij zal dit testament vermelden in een op te maken Verklaring van Erfrecht. Deze verklaring wordt door een beëdigd juridisch vertaler vertaald in het Spaans, voorzien van een Apostille van een Nederlandse rechtbank. De Spaanse notaris zal de inhoud van het testament samengevat teruglezen in de vertaalde Verklaring van Erfrecht. De nalatenschap wordt dan geheel naar Nederlands erfrecht afgewikkeld.

Successierechten in Nederland.

In Nederland anno 2021 heeft de langstlevende echtgenoot/echtgenote een vrijstelling voor de heffing van erfbelasting van € 671.910. Kind(eren) hebben in Nederland een vrijstelling van € 21.282. In Nederland betalen de langstlevende echtgenoot/echtgenote en de kind(eren) over de eerste (belaste) € 128.751 10% erfbelasting en over alles boven dit bedrag 20%. Voor kleinkinderen geldt 18% en 36%.

Successierechten in Spanje.

Er is in ieder geval geen verschil meer of u resident bent of niet. Dat is in 2018 afgeschaft.

De vrijstelling.

In 2021 heeft de langstlevende echtgenoot (waarmee u gehuwd moet zijn in algehele gemeenschap van goederen) op de Canarische Eilanden een vrijstelling voor de heffing van erfbelasting van € 40.400 en kinderen hebben op de Canarische Eilanden een vrijstelling voor de heffing van erfbelasting van € 23.125 per persoon. Voor ooms, tantes, neven en nichten bedraagt de vrijstelling ongeveer 8.000 euro. Voor overige familieleden en niet-verwanten bestaat geen vrijstelling. Voor partners, al dan niet met een samenlevingscontract bestaat geen vrijstelling.

Het tarief in stappen en schijven.

Het tarief van de erfbelasting in Spanje loopt van 7,65% naar 34% in 16 schijven. De uitkomst wordt dan nog vermenigvuldigt met een factor die afhankelijk is van de familiegraad en het vermogen dat u al hebt. En is er mogelijk nog recht op een vrijstelling. In totaal 3 stappen dus.

Stap 1 het tarief in procenten:

Bedragtot (euro)tariefbegin schaal
07.9937,65%0
7.99315.9808,50%611
15.98023.9689,35%1.290
23.96831.95510,20%2.037
31.95539.94311,05%2.851
39.94347.93011,90%3.734
47.93055.91812,75%4.685
55.91863.90513,60%5.703
63.90571.89314,45%6.789
71.89379.88015,30%7.944
79.880119.75716,15%9.166
119.757159.63518,70%15.606
159.635239.38921,25%23.063
239.389398.77725,50%40.011
398.777797.55529,74%80.655
797.555>34,00%199.291

Stap 2 de factor:

Vermogen ontvangerEchtgenootFamilieOverig

Kinderen2e graad

Ouders

< 402.700 euro11,58822
402.700 – 2.007.4001,051,66762,1
2.007.400 – 4.020.8001,11,74712,2
> 4.020.8001,21,90592,4

Stap 3 de vrijstelling:

Voor echtgenoten (gehuwd in algehele gemeenschap van goederen) geldt een vrijstelling van 99% van de waarde van de woning met een maximum van € 200.000 voor het totaal van de woning, mits de erfgenamen ouder zijn dan 65 jaar en minstens twee jaar vóór het overlijden met de overledene hebben samengewoond én de woning minstens 5 jaar in bezit van de erfgenaam blijft.
Daarnaast geldt voor kinderen van 21 jaar of ouder dat zij korting krijgen op de belasting, eveneens tot een maximum van € 200.000.

Bedrag vanBedrag totKorting %
05500099,9
550006500090
650009500085
9500012500070
12500015500060
15500018500050
18500021500040
21500024500030
24500027500020
27500030500010

Conclusies.

U bent resident op Gran Canaria en uw erfgenaam woont ook in Spanje. Dan is dit artikel helemaal niet voor u bedoelt maar uw erfgenaam betaalt de Spaanse belasting die is afhankelijk van de woonplaats.

U bent al dan niet resident op Gran Canaria en uw erfgenaam woont in Nederland.
Het beste is een Nederlands testament te hebben met een rechtskeuzeclausule en daarnaast GEEN Spaans testament.
Uw erfgenaam betaalt over uw Spaanse bezittingen (o.a. een huis) Spaanse belasting.
Uw erfgenaam betaalt over uw Nederlandse vermogen Nederlandse belasting.
Mogelijk betaalt u in Nederland ook erfbelasting over het Spaanse vermogen maar daar kunt u na de aanslag vragen om een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Heeft u een partner waarmee u niet gehuwd bent onder algehele gemeenschap van goederen, of helemaal niet gehuwd bent en u heeft wel kinderen en zowel vermogen in Nederland als een huis in Spanje dan lijkt het verstandig om het huis in Spanje te laten erven door uw kinderen. Zij krijgen immers een enorme vrijstelling. Uw partner krijgt helemaal geen vrijstelling.


Laatste aanpassing 21 december 2021.

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!