emigreren.jpg

Emigreren naar Gran Canaria

Belangrijkste aspect aan emigreren naar Gran Canaria is naar onze mening de zorgverzekering oftewel de ziektekostenverzekering. In Spanje zijn 2 stelsels: het sociale stelsel en een particulier stelsel. Verderop in dit artikel gaan we nader in op alle sociale aspecten.

Formele stappen:

Vertrek uit Nederland

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Voordat u gaat verhuizen moet u in ieder geval het volgende doen:
Zie tevens de website van het CAK : www.hetcak.nl en zoek daar op 'emigreren'.
Controleer of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft.
Controleer of u naar een verdragsland verhuist.
Geef uw verhuisdatum bij voorkeur 2 maanden voor vertrek door aan uw zorgverzekeraar. Ook de organisatie waarvan u pensioen of een uitkering krijgt, moet zo snel mogelijk weten dat u emigreert. U kunt de gemeente waar u vertrekt, pas kort van tevoren inlichten. Dat kan vanaf 5 dagen vóór uw verhuizing.

Sociale Zekerheid / Seguridad Social (basisverzekering ziektekosten)

In Spanje bestaat nog een collectief verzekeringssysteem (in Nederland voorheen: ziekenfonds) waardoor alle inwoners van Spanje in principe verzekerd zijn. De afdeling ‘Seguridad Social’ omvat echter niet alleen de ziektekosten maar ook de arbeidsongeschiktheid en pensioenen in Spanje. Dit is geen gratis systeem, alle werknemers, werkgevers en zelfstandige ondernemers betalen hieraan mee via premies die worden ingehouden op het loon of een maandelijkse bijdrage bij zelfstandigen. U als Nederlander betaalt ook mee, via de op uw pensioen of uitkering in Nederland ingehouden bijdrage.

Bij vertrek uit Nederland en vestiging in Spanje

Als u woonachtig bent/blijft in Nederland, blijft u verzekerd van de door u afgesloten Nederlandse ziektekostenverzekering. Als u echter emigreert naar het buitenland, dus woonachtig bent in Spanje, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Maar indien u een wettelijk pensioen of een uitkering in/uit Nederland hebt, dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland.
Daarvoor moet u zich bij het CAK (voorheen Zorginstituut) aanmelden. Vul het formulier ‘Aanvraag formulier S1 (121)’ in en stuur het naar het CAK. Als u recht heeft op medische zorg in uw woonland, registreren zij u als verdragsgerechtigde. In dat geval sturen zij u het goedgekeurde 'Formulier S1 (121)' toe. Dit heeft u nodig als u zich in Spanje aanmeldt bij de Seguridad Social. Uw gezinsleden die zelf een pensioen of uitkering hebben, moeten dit formulier S1 (121) ook aanvragen. Hebben zij zelf geen pensioen of uitkering, dan vult u hun namen in op uw aanvraagformulier.

Welke bijdragen moet u betalen, en hoe?

U betaalt dan in Nederland een bijdrage voor de zorg die u in Spanje bij de Seguridad Social gaat ontvangen. Dit gebeurt via de vaste bijdrage Zvw die jaarlijks door de minister van VWS wordt vastgesteld. Daarnaast betaalt u inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. Nu gaat het over het wereldinkomen, d.w.z. over het inkomen opgegeven bij de Nederlandse belasting en het inkomen opgegeven bij de Spaanse belasting, zie onder Inkomstenbelasting. Nadat de bijdrage is berekend, wordt deze gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont.
Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de nominale verdragsbijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder. Op alle afzonderlijke pensioenen en/of uitkeringen die u ontvangt worden verder de inkomensafhankelijke bijdragen ingehouden.

Inschrijven gemeente

Mocht je nog niet ingeschreven staan (empadronado) in je gemeente in Spanje dan dien je dat te doen door naar het gemeentehuis te gaan en jezelf in te schrijven waarmee je een ‘justificante de empadronamiento’ ontvangt. Door jezelf in te schrijven bij de gemeente kun je o.a. gebruikmaken van de ‘sanidad pública’ ofwel de gezondheidszorg.

Inschrijven TGSS

Men dient zich in te schrijven bij de Spaanse instantie genaamd ‘Tesorería de la Seguridad Social’ (TGSS). Deze instantie heeft in alle grote steden dependances. In het zuiden van Gran Canaria is dit Centro de Atención e Información de la Seguridad Social nº 08, Calle Orchilla, 3, 35110 Vecindario. Telefoon: 928 75 00 96

Om in te schrijven heeft u een ingevuld formulier ‘modelo TA’ nodig (zoek in Google op ‘modelo TA’) alsmede het S1 (121) formulier. Samen met een paspoort en NIE-nummer kun je naar een TGSS kantoor gaan. Naast het eerdergenoemde heb je, indien werknemer of zelfstandige, ook een arbeidscontract nodig om te laten zien dat je werkt of het bewijs dat je zelfstandige ondernemer bent in Spanje. Belangrijk is dat alle documenten origineel zijn en dat je tenminste één kopie van alles meeneemt (om zeker te zijn kun je beter twee kopieën van alles meenemen). Nadat deze stap is voltooid ontvang je binnen 45 dagen je sociale-zekerheids-nummer (número de afiliación a la seguridad social) waarmee u recht krijgt op zorg volgens het Spaanse systeem via de Centra´s Salud, volledig gratis met uitzondering van 10% bijdrage in de medicijnen.

Huisarts / Centro de Salud

Als je het sociale-zekerheids-nummer hebt en je bewijs dat je staat ingeschreven bij de gemeente, kun je naar de lokale huisartsenpost ofwel ‘centro de salud’ gaan om jezelf daar in te schrijven. Je ontvangt dan een pasje ofwel ‘tarjeta sanitaria’ die verbonden is aan de autonome regio waar je woont en werkt maar dit pasje geeft ookl landelijke dekking. De centro de salud kan omschreven worden als een plaats waar huisartsen (médicos de cabecera) werken, de eerste hulp post (urgencias) is en in sommige gevallen gesproken kan worden van een klein ziekenhuis (hospital). Dit is over het algemeen de eerste plaats waar je naartoe gaat in het geval van gezondheidsklachten. Er zijn in de steden ook grotere ziekenhuizen te vinden. Ook verpleeghuiszorg valt in Spanje onder de Seguridad Social.

Wel of geen particuliere ziektekostenverzekering?

In Nederland kent men de basisverzekering m.b.t. de ziektekosten. Daarnaast zijn er meerdere pakketten mogelijk als ‘aanvullende’ verzekering. In Spanje kent men geen aanvullende verzekering op/naast de Seguridad Social. Indien men ‘meer’ wilt naast deze overheidsverzekering, dient dit te geschieden via het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering. Een privé ziektekostenverzekering is een volledig aparte verzekering en geeft toegang tot een geheel ander kanaal waar gezondheidszorg wordt geboden.

Indien u resident bent in Spanje en u dus de overheidsverzekering Seguridad Social hebt, bent u medisch gezien in prima handen want de verleende zorg is bij zowel bij de Seguridad als via een particuliere verzekering van hetzelfde (hoge) niveau.

Maar er zijn ook nadelen bij de Seguridad Social

Het ziekenhuis systeem is in Spanje zeer gericht op de familie en men verwacht dat er een vriend of familie aanwezig blijft gedurende de hele opname. Het gebeurt nog dat de verpleegsters in het ziekenhuis, anders dan in Nederland, de patiënt niet wassen en aankleden, en ook niet voor het eten zorgen. Dat is de taak van de persoon die bij de patiënt blijft. Overigens is dat niet altijd zo en wordt het steeds beter. Patiënten worden zo vroeg mogelijk ontslagen uit het ziekenhuis om ze te laten recupereren onder de hoede van hun familie thuis. Het grootste probleem van de Seguridad Social is echter dat er al jaren lang bezuinigd wordt, waardoor er een tekort is aan kamers, personeel en de wachttijden voor ingrepen dus dramatisch lang zijn geworden, hetgeen eventueel levensbedreigend kan zijn.

Veel mensen overwegen dan ook, als aanvulling op de sociale verzekering, een particuliere verzekering af te sluiten. Privé zorgverzekeringen in Spanje hebben wel degelijk nut en kunnen veel comfort en extra's bieden voor mensen die daarmee gebaat zijn. De keuze voor een privé verzekering moet echter wel bewust gemaakt worden met volledige kennis van de polisvoorwaarden. Deze keuze is met name ook afhankelijk van de persoonlijke situatie en wensen. Denk hierbij aan leeftijd, gezinssamenstellingen, medische historie en de fysieke gesteldheid.

Particuliere Ziektekostenverzekering

Naast uw ziekenfondsverzekering kunt u in Spanje altijd een particuliere ziektekosten-verzekering afsluiten. U heeft dan recht op een privé huisarts en u kunt in de meeste gevallen terecht in een privé ziekenhuis van uw keuze. Het grote voordeel van de privé gezondheidszorg is dat u meestal een huisarts kunt benaderen die Nederlands spreekt of Nederlander is en in privé ziekenhuizen krijgt u meestal de beschikking over een tolk. Een nadeel is dat uw privé verzekering géén medicijnen vergoed.

De belangrijkste reden om u particulier te verzekeren zijn:

 • Geen wachtlijsten van 4-6 maanden om een specialist te kunnen zien en voor een operatie wachtlijsten van een jaar of langer.
 • Vrije keuze van artsen, specialisten en ziekenhuizen (binnen een lijst van aangesloten artsen).
 • Eigen kamer bij ziekenhuisopname met bed voor partner.
 • Recht op een second opinion bij ernstige levensbedreigende ziektes, etc. etc.
 • Een specifieke behandeling of zelfs operatie.

Hét belangrijkste voordeel van deze particuliere zorg is dat de dienstverlening over het algemeen stukken beter is dan die bij de publieke zorginstellingen. De wachttijden voor afspraken met artsen of specialisten zijn vaak veel korter en men kan sneller terecht voor een specifieke behandeling of zelfs operatie. Vaak zijn er ook tolken beschikbaar en in sommige gevallen spreekt men Nederlands, maar bijna altijd zeker Engels.

Nadelen of aandachtspunten particuliere verzekering

Belangrijk gegeven is dat een particuliere zorgverzekering in Spanje altijd een extra verzekering is. Een aanvulling op de Seguridad Social (INSS), het Spaanse ziekenfonds.

De reden hiervoor is tweeledig:

 • Het is belangrijk te weten dat geen enkele Spaanse particuliere zorgverzekering medicijnen vergoedt (behalve de medicijnen die worden verstrekt in het ziekenhuis). Dus voor de vergoeding van medicijnen moet men in alle gevallen terecht bij de Seguridad Social.
 • Bestaande aandoeningen en aandoeningen uit het verleden (waarvoor medische behandelingen hebben plaatsgevonden) worden in een particuliere verzekering niet meeverzekerd! Als je dus nu besluit een particuliere zorgverzekering af te sluiten, krijgt je mogelijk te maken met uitsluitingen. Dat is geen ramp omdat je voor deze aandoeningen terecht kan bij de Seguridad Social.

Een voorbeeld

Iemand heeft 8 jaar geleden een nieuwe heup gekregen. Bij problemen aan deze heup kan deze persoon altijd een huisarts of specialist bezoeken (consult in het privé ziekenhuis). Pas op het moment dat er onderzoek of een behandeling moet plaatsvinden, kan de private zorgverzekeraar dat weigeren.
Voor dit onderzoek of deze behandeling meldt men zich vervolgens bij de huisarts van de Seguridad Social, welke zal doorverwijzen naar het Seguridad Social ziekenhuis voor verder onderzoek en behandeling.

Verschillen tussen particuliere zorgverzekeringen

In Spanje kan men kiezen uit een groot aantal particuliere zorgverzekeringen van verschillende maatschappijen. De meeste maatschappijen bieden ook meerdere polissen aan. Het is belangrijk om verschillende maatschappijen en verschillende polissen goed met elkaar te (laten) vergelijken. Zaken waar je op moet letten zijn

 • Wachttijden na afsluiting van de verzekering (indien men nog jong is met name de wachttijden voor bevallingen). Een verzekeraar vergoedt bepaalde zorg bijvoorbeeld pas een half jaar na afsluiten van de verzekering.
 • De eigen bijdrage die je (per keer) moet betalen - en waarvoor je achteraf een rekening ontvangt - bij een bezoek aan een arts, specialist of in geval van een ziekenhuisopname.
 • Specifieke vergoedingen zoals bijvoorbeeld het aantal dagen intensive care dat per jaar wordt vergoed, nierdialyse, chemotherapie en fysiotherapie.
 • Vergoedingen voor protheses.
 • De premies die je betaalt voor de verschillende polissen.
 • Een eventuele leeftijdsgrens bij acceptatie.

De belangrijkste aanbieders in Spanje van particuliere zorgverzekeringen zijn: Adeslas, Aresa, Aslsa, Caser, Cigna, DKV, IMQ, Mapfre, Sanitas, Winterthur en Cogesa.

Vergelijking met Nederland gaat mank

In veel gevallen zijn wij geneigd om een Spaanse privé verzekering te vergelijken met een Nederlandse zorgverzekering. Dat is in veel opzichten niet verstandig, met name vanwege de volgende redenen:

 • Spaanse zorgverzekeringen accepteren maar tot een bepaalde leeftijd.
 • Spaanse zorgverzekeringen sluiten aandoeningen uit het verleden en heden uit.
 • Spaanse zorgverzekeringen vergoeden geen medicijnen.
 • Spaanse zorgverzekeringen zijn eenzijdig door de verzekeraar opzegbaar.
 • Spaanse zorgverzekeringen mogen hun premie verhogen indien daar aanleiding toe wordt gezien.

Leeftijdsgrens

Over het algemeen geldt dat mensen tot 65 jaar zich privé kunnen verzekeren in Spanje. In sommige gevallen kan dit tot 68. Verzekeren bij een hogere leeftijd is soms nog wel mogelijk, echter met een (veel) hogere premie. Mensen die op jongere leeftijd een polis afsluiten kunnen bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar natuurlijk wel verzekerd blijven gedurende de rest van hun leven (maar dus niet meer wisselen van zorgverzekering).

Aandoeningen uit het verleden en heden

Wanneer je in Spanje een privé zorgverzekering wilt afsluiten, ben je verplicht een vragenlijst in te vullen over je medische verleden. Aandoeningen uit het verleden en het heden worden vervolgens uitgesloten van dekking. In geval van een meniscusoperatie is dat nog geen groot probleem: de knie en soms ook de andere knie zijn uitgesloten van dekking.
In geval van bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatklachten is dat een ander verhaal, want alle aandoeningen die daarmee verband zouden kunnen houden, worden uitgesloten. In geval van diabetes kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Medicijnen

Alle privé zorgverzekeringen in Spanje vergoeden geen medicijnen, behalve de medicamenten die worden verstrekt in het ziekenhuis. Word je uit het ziekenhuis ontslagen, dan dien je zelf zorg te dragen voor de medicijnen of je kunt terecht bij de Seguridad Social (als je daar recht op hebt).

Eenzijdig opzegbaar

In tegenstelling tot Nederland is de zorgpolis op ieder moment eenzijdig opzegbaar door de verzekeraar. Hieraan hoeven geen gegronde redenen ten grondslag te liggen. De vraag is of het veel gebeurt. Natuurlijk is de polis eveneens op ieder moment opzegbaar door de verzekerde. Houd dan wel rekening met de in het contract vastgestelde opzegtermijn. Meestal dient de premie tot die datum doorbetaald te worden.

Verhoging premie

De verzekeraar mag de premie van de polis jaarlijks verhogen en is daarbij niet gebonden aan bepaalde maximum percentages. Er zijn voorbeelden bekend van verzekerden die gedurende een jaar meerdere malen een beroep deden op de verzekering en aan het einde van het jaar werden geconfronteerd met een aanzienlijke verhoging van de premie.

Machtspositie

Mede op basis van bovenstaande zaken, heeft de Spaanse zorgverzekering zich verzekerd van een bepaalde machtspositie. Die wordt nog eens versterkt door de 'kleine lettertjes' in de polis. Deze exacte polisvoorwaarden worden in veel gevallen niet aan de verzekerde verteld bij het afsluiten van de verzekering. De schuld hiervoor ligt in veel gevallen bij de tussenpersonen die met name worden gedreven door de provisies die door verzekeringsmaatschappijen worden betaald. Over het algemeen geldt 'hoe hoger de premie, hoe beter de dekking'.

Goedkope polissen beperken de dekking in veel gevallen aanzienlijk: zo is het aantal dagen op de intensive care beperkt en zijn bijvoorbeeld dure medicijnen en prothesen niet inbegrepen. Verzekerden worden dan meestal met deze ongemakken geconfronteerd als ze al in het ziekenhuis zijn en dat levert vaak heel vervelende toestanden op.

Als iemand middels de polis voor 3 dagen Intensive Care verzekerd is, wordt men daarover door het ziekenhuis geïnformeerd en is het kiezen of delen: de resterende dagen zelf betalen of op zoek naar een alternatief. Als dat er al is, is dat in het publieke ziekenhuis. Zo denkt men goed verzekerd te zijn, maar wordt men geconfronteerd met ongemakken en hoge extra kosten.

Hetzelfde geldt in geval van premieverhogingen. Die zijn onaangenaam, maar door de machtspositie van de verzekeraar vaak onontkoombaar. Als je al een aardig medisch verleden hebt opgebouwd, heeft het geen zin om van verzekering te veranderen. Alle aandoeningen uit het verleden worden namelijk uitgesloten. Er is dan dus geen alternatief.

Zorg in andere landen dan Spanje

EHIC

Een EHIC is de European Health Insurance Card. Dat is een gratis Europese ziekteverzekeringskaart, die u kunt aanvragen bij het CAK na toekenning van het formulier 1 (121). Met een EHIC kunt u medisch noodzakelijke zorg krijgen als u in uw vakantie in het buitenland ziek wordt. Dus als Spaans resident bij verblijf in bijv. Europese landen, ook Nederland.

Welke zorg krijgt u met een EHIC?

U krijgt noodzakelijke medische zorg in het land waar u met vakantie bent. Maar alleen als dat een EU-/EER-land of Zwitserland is. U krijgt de zorg volgens de regels in uw vakantieland. Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen welke medische zorg u vergoed krijgt. Ook leest u wat u hiervoor moet doen. Gaat u speciaal voor een medische behandeling naar een ander EU-land? Dan kunt u uw EHIC alleen gebruiken als u eerst toestemming hebt verkregen van het de ziektekostenverzekering in uw woonland.
Woont u in een EU-land of in Zwitserland? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U heeft daarvoor geen toestemming nodig. U kunt dus ook speciaal voor een behandeling naar Nederland komen met de EHIC kaart.

Let op: Houd er rekening mee dat u voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een indicatiebesluit nodig heeft. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland.

Op de website van het Zilveren Kruis ziet u welke zorg wordt vergoed en wat u daarvoor moet doen. Zilveren Kruis is de zorgverzekeraar die de medische zorg in Nederland regelt voor verdragsgerechtigden.
Wilt u iets vragen? Stuur dan een brief naar: Zilveren Kruis Groep Buitenlands Recht Postbus 650 7300 AR APELDOORN
U kunt ook bellen naar +31 (0) 33 445 68 70. Wilt u een e-mail sturen?
Dat kan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pensioen en AOW m.b.t. de Inkomstenbelasting

Pensioen en AOW worden in Spanje belast via de inkomstenbelasting. Je moet zelf de aangifte doen en je gebruikt daarvoor meestal een gestor. De tarieven zijn progressief, als in Nederland, wij kunnen in dit artikel niet voorspellen hoe dat voor jou uitpakt. Ben je jonger dan 65 dan speelt nog een rol dat je in Spanje pas opbouwt voor iets wat lijkt op AOW als je hier 15 jaar of langer werkt. Bij vertrek uit Nederland verlies je per jaar dat je daar niet meer woont 2% van de AOW.

Voor meer informatie kijk op hoe zit het spaanse pensioen in elkaar.

Onroerend goed

Als fiscaal resident van Spanje blijft onroerend goed in Nederland - op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje – belast. In Spanje is het onroerend goed “vrijgesteld met progressievoorbehoud”. Dit wil zeggen dat Spanje geen belasting heft over de waarde, huuropbrengsten of verkoopwinst maar hier wel rekening mee houdt bij het bepalen van de schaal (het belastingtarief) die zal worden toegepast over het overige in Spanje belastbare inkomen en vermogen.
Niet zeker is of dit ook geldt voor huizen die wel jouw eigendom zijn maar die je verhuurt. Naar onze mening is die winst bij verkoop wel in Spanje belast.
Bij verkoop van onroerend goed in Spanje is de winst belast met 19% belasting (dit tarief geldt voor residenten) Als je ouder bent dan 65 jaar en de afgelopen 3 jaar op het adres van de verkochte woning ingeschreven bent geweest, dan is er geen belasting verschuldigd.

Auto kopen

De auto kunt u het beste op Gran Canaria kopen. Dat is meestal (veel) goedkoper.
Voor meer informatie kijk op je auto meenemen of kopen op gran canaria.

Tenslotte

Zo, emigreren naar Gran Canaria is geen sinecure, dat beseft u nu ook wel. Wat niet benoemt is, is dat het wel fijn is als u zich in het Spaans kunt redden. Dat behoort dan wellicht ook tot de voorbereiding.
Heeft u kennis van of ervaring met emigreren naar Gran Canaria dan kunt u ons informeren over aspecten. Alle op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.

Disclaimer

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!