spaanse belasting

 

De Spaanse belastingen

 

De koop of verkoop van bestaand of nieuwbouw onroerend goed in Spanje heeft een aantal financiële consequenties voor u als (niet-)resident in Spanje. Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste belastingen en heffingen. Voor een exacte berekening raden wij u aan contact op te nemen met een (Spaans) accountantskantoor.

Inkomstenbelasting residenten (=Impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF)

Iedere buitenlander die resident is in Spanje moet belastingaangifte doen met betrekking tot zijn persoonlijke verplichtingen en over het wereldwijde inkomen. Indien u meer dan 6 maanden per jaar in Spanje verblijft, wordt u als fiscaal resident beschouwd zelfs wanneer u nog geen residentie vergunning heeft aangevraagd. In Spanje is de inkomstenbelasting progressief, lopende van 19 tot 45%. U kunt als Spaans inwonende tot een bepaald bedrag hypotheeklasten (rente en aflossing) in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

Inkomstenbelasting non - Residenten (=Impuesto sobre la renta de no Residentes, IRNR)

Indien u als niet resident de woning niet officieel verhuurt, bent u in Spanje toch belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. De belasting wordt geheven over een toegerekend of forfaitair inkomen van 1,1 procent van de kadastrale waarde van de woning (en 2 procent als deze waarde niet is herzien sinds 1994). Het toegerekende inkomen wordt tegen het niet-residententarief van 19 procent belast (19,5 procent voor 2015). Voor residenten van buiten de Europese Unie bedraagt het tarief 24 procent.

Vermogensbelasting (=Impuesto sobre el Patrimonio extraordinario)

Hiervoor geldt een progressief tarief vanaf 0,2% oplopend tot 2,5%.

Onroerendgoedbelasting (=Impuesto sobre Bienes inmeubles - IBI)

De eigenaar van onroerend goed betaalt tussen de 0,3% en 0,8% onroerendgoedbelasting. De percentages zijn afhankelijk van de gemeente. Onroerendgoedbelasting betaalt men altijd, ook als men niet ingeschreven is in Spanje.

Belasting over waardevermeerdering van grond (=Plusvalia)

Bij verkoop van uw huis met grond dient u altijd over de waardestijging van de grond aan de gemeente belasting te betalen, ongeacht de duur dat u de grond bezit.

Vermogenswinstbelasting (via IRNR)(=Impuesto sobre incremento de Patrimonio de la venta de un bien inmueble)

Er is een verschil in de te berekenen belastingtarieven, afhankelijk van uw residentschap. Als resident wordt er namelijk een ander tarief toegepast dan wanneer u geen resident bent. Voor residenten gelden onderstaande tarieven over de winst:

  • 19% over het deel tussen € 0 en € 6.000;
  • 21% over het deel tussen € 6.000 en € 24.000;
  • 23% over het deel boven € 24.000

De winstbelasting wordt bij residenten geheven via de inkomstenbelasting van het jaar waarin de woning verkocht werd. Voor niet residenten geldt een vast tarief van 19% over de winst. De vermogenswinst is het verschil tussen de verkrijging prijs en de verkoopprijs. De verkrijging prijs wordt vermeerderd met de onderhoudskosten, verbouwingskosten etc. Voor de berekening van de koopprijs geldt een indexatiesysteem, hierdoor wordt de inflatie vrijgesteld. De koper zal 3% van het verkoopbedrag inhouden en deze via een 211-formulier direct aan de belastingdienst betalen als voorheffing op deze belastingafdracht. Op deze wijze heeft namelijk de fiscus de verantwoording voor deze betaling bij de koper gelegd. Betaalt de verkoper deze voorheffing niet aan de belastingdienst dan draait de koper voor deze belastingafdracht van de vermogenswinst op. Inwoners en niet-inwoners die onroerend goed overdragen dat is verkregen in of voor 1994 kunnen in aanmerking komen voor vermindering van de vermogenswinst. Dit kan zelfs leiden tot een gehele vrijstelling. Als u nl. op 31 december 1996 uw huis langer dan twee jaar in bezit had, dan heeft u recht op 11,11% mindering voor elk jaar dat het huis langer dan deze datum in bezit was.

Overdrachtsbelasting (=Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)

Als u van een particulier koopt, betaalt u overdrachtsbelasting over het officieel ingeschreven bedrag. Het tarief (in de provincie Almería) bedraagt thans 8% in andere regio's tot 10%. Echter, afhankelijk van de deelstaat waarin wordt gekocht kan het tarief afwijken of kan er zelfs besloten worden om met BTW aan te kopen (bij aan- en verkoop tussen zakelijke partijen)

Omzetbelasting (= IVA)

Als u grond van een projectontwikkelaar koopt betaalt u 21% IVA. Koopt u van een particulier dan is dit 8%. Als u een nieuwbouwhuis koopt van een projectontwikkelaar (huis & grond) dan betaalt u slechts 10% IVA over het geheel. Koopt u eerst de grond, dan betaalt u 21% IVA ook al laat u later er een huis op bouwen door een projectontwikkelaar/aannemer. Over de nieuwbouw betaalt u dan 10% IVA. Als u tegelijkertijd een garage bij de nieuwbouw laat bouwen, betaalt u ook daarover 10% IVA. Laat u bij een bestaand huis een zwembad of een garage bouwen, dan betaalt u 21% IVA. Over losstaande verbouwingen (die niet meer dan 25% van de kadastrale waarde bedragen) betaalt u 21% IVA.

Bouwbelasting (=Impuesto sobre Construcciones,instalaciones y obras)

Voor de aanvraag van een bouwvergunning wordt ongeveer 2,5% belasting gerekend over de gedeclareerde waarde van uw toekomstige woning (deze waarde geeft de architect aan). Het percentage is afhankelijk van de gemeente. Vaak heeft de architect het percentage al in zijn offerte gerekend en zal de architect die belasting voor u betalen.

Disclaimer

 

Deze informatie is verzameld door vrijwilligers van de NVGC die geen speciale kennis hebben. Ondanks het feit dat wij zorgvuldig zijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze publicatie en kan het zijn dat deze informatie inmiddels achterhaald is.

De informatie-pagina's van de NVGC zijn constant in beweging en u speelt daarin ook een rol. Heeft u een op- of aanmerking? Kunt u aanvullen? Weet u meer? Vertel het ons! Nederlanders helpen Nederlanders!