DGT links rijden

 

De DGT richt zich op automobilisten die lijden aan "linkerbaansyndroom"

 

Correct rijden op snelwegen of vierbaanswegen is een van de zaken waar de DGT (Algemene Directie Verkeer) op Gran Canaria het meest mee bezig is, met name het zogenaamde "linkerbaansyndroom". Automobilisten worden gewaarschuwd dat het langer dan 300 meter op de linker rijstrook blijven en het verkeer afremmen niet alleen gevaarlijk is en kan leiden tot ongevallen, maar ook tot boetes van 200 tot 500 euro.

Artikel 31 van het Algemeen Verkeersreglement geeft aan op welke wijze automobilisten zich op deze wegen, dat meer dan 55% van het nationale verkeer is, op een juiste manier moeten verplaatsen. Er staat dat je, waar mogelijk, op de meest rechtse rijstrook moet rijden en de rijstrook aan de linkerkant alleen moet gebruiken om langzamere voertuigen in te halen.

Een ander bijzonder kenmerk van deze wegen is dat ze "acceleration" en "deceleration" rijstroken hebben, in het Nederlands "opritten" en "afritten" genoemd, die specifiek zijn voor het op- en afrijden van de weg, die zo zijn aangebracht dat voertuigen gemakkelijk de weg op of af kunnen rijden en hun snelheid dienovereenkomstig veilig kunnen aanpassen.

Zoals de DGT ons echter in herinnering brengt, hebben deze op- en afritten geen voorrang, dus moeten bestuurders altijd voorrang verlenen aan degenen die al op de snelweg of de vierbaansweg rijden.

Als u niet correct rijdt op deze snelwegen, waardoor het moeilijk is om u in te halen of andere voertuigen tegen te houden, staat er een boete van maximaal 200 euro, maar zonder verlies van punten van uw rijbewijs. Dit omvat het "linkerbaansyndroom", dat is wanneer een bestuurder naar links gaat om in te halen en niet naar rechts terugkeert, of een bestuurder die toch gewoon op de linkerbaan rijden blijft.

Er staat ook in dat je ook niet midden op de weg mag stoppen of parkeren, ook niet op de vluchtstrook, omdat het verkeersongevallen kan veroorzaken en er staat ook een boete van 200 euro op. De enige uitzondering is autopech.

Ook andere manoeuvres zoals achteruitrijden op de snelweg of op de vluchtstrook rijden zijn verboden. Deze kunnen een zeer ernstige overtreding van roekeloos rijgedrag inhouden, met een boete die kan variëren van 200 euro en vier punten tot 500 euro en zes punten.

Er zijn echter verkeersovertredingen met hogere boetes, bijvoorbeeld als uw kentekenplaat niet kan worden gelezen, zelfs als er één cijfer ontbreekt of wordt verborgen, kunt u een boete krijgen tot 6.000 euro.