digitaal certificaat

 

Verplicht tonen COVID-certificaat vanaf

25 december 2021
voor o.a. bars en restaurants

 

Tot nu toe had de regering van Gran Canaria al het vrijwillig tonen van een COVID-certificaat ingevoerd, maar op basis van de toename van infecties deze week, hebben ze nu ingestemd om het verplicht te maken en hebben ze toestemming gevraagd aan de TSJC, om ervoor te zorgen dat ze de steun van de regionale rechterlijke macht hebben.

Na publicatie in het BOC Staatsblad van de Canarische Eilanden is het verplicht een COVID-certificaat te tonen voor alle mensen ouder dan 12 jaar en 3 maanden op eilanden met Level 3 of 4, bij het betreden van bepaalde soorten inrichtingen of openbare ruimtes. Zoals bars, restaurants en clubs.

Het COVID-certificaat moet ofwel een recent negatief diagnostisch testresultaat bevestigen (zelfdiagnostische tests zijn niet geldig) die niet meer dan 48 uur voorafgaand zijn uitgevoerd, of een certificering van volledige vaccinatie of aantonen dat de persoon eerder is hersteld van de infectie, niet minder dan 11 en tot 180 dagen van tevoren. 

Het COVID-certificaat, hetzij elektronisch of op papier, zal verplicht zijn in alle hotels en restaurants met een vergunning voor een capaciteit van 30 personen of meer, in uitgaansgelegenheden met een capaciteit van 30+ personen of waar, ongeacht de capaciteit, voedsel wordt geconsumeerd.

Het COVID-certificaat moet ook worden getoond om grote feesten, muziekfestivals, sportevenementen en openbare shows bij te wonen die door meer dan 500 mensen worden bijgewoond of waar eten of drinken is toegestaan.

Het COVID-certificaat is nodig om bioscopen, theaters, auditoria en dergelijke te betreden met een capaciteit van meer dan 50 personen of waar eten of drinken is toegestaan; evenals in sportscholen en in gezondheids- en sociale gezondheidscentra bij het bezoeken of begeleiden van patiënten en gebruikers van diensten, met bepaalde uitzonderingen.

Capaciteitsuitbreidingen worden opgeschort
Het recht om de capaciteit en sluitingsuren te verhogen in elk type etablissement, ingevoerd onder het vrijwillige COVID-certificaat, is nu opgeschort vanaf vrijdag 24 december 2021.
Dus de algemene Level 3-beperkingen (Tenerife, Gran Canaria en Fuerteventura), zou daarom als volgt zijn:

Capaciteit: de maximaal toegestane capaciteit in buitenruimten zal 75% zijn van wat op de vergunning is vermeld en 40% in binnenruimten.
Groepen personen: Groepen van personen samen, zowel in ruimtes voor openbaar of privégebruik, binnen of buiten, zullen onderworpen zijn aan een maximum aantal van 6 personen, behalve in het geval van samenwonenden. Indien de groep uit samenwonenden en niet-samenwonenden bestaat, mag het maximum van 6 personen niet worden overschreden. Onder samenwonen wordt verstaan ​​die mensen die onder hetzelfde dak wonen.
Sluitingstijden: De maximaal toegestane sluitingstijd is 2:00 uur op Gran Canaria (Level 3)