Bergwandelen-kopfoto.jpg

Bergwandelen

Het seizoen 2023/24 staat in het teken van ‘Anders’.
Ton heeft het vele jaren gedaan (waarvoor dank) en wil het niet meer doen. Roger vindt het naast zijn bestuurswerk en deelname aan andere activiteiten te veel worden. Theo zou wellicht wel willen maar kan door privéomstandigheden niet.
Ergo: Er is eigenlijk niemand beschikbaar om bergwandelingen te verzorgen, maar we gaan wel door.
Heeft u interesse om te helpen bergwandelingen te verzorgen, laat het ons weten!

We hebben een aantal nieuwe wandelingen uitgezocht die de afgelopen jaren door andere mensen/groepen gelopen zijn en bekend zijn op Wikiloc. Dit zijn allemaal lussen, dus begin en eindpunt zijn hetzelfde.
De buskosten zijn erg hoog en we gaan wel proberen bussen te regelen maar als dat niet lukt willen we met eigen vervoer gaan, voor zover beschikbaar. Dat heeft als nadeel dat de chauffeur niet kan drinken. Nadeel is natuurlijk ook dat er mensen mee kunnen voor zover er plaatsen in auto’s zijn.

Het is in het verleden voorgekomen dat mensen in de problemen kwamen tijdens een wandeling. We gaan dan ook aan het begin van een wandeling iedereen die mee wil beoordelen en zullen veel strenger zijn met betrekking tot toelating, afhankelijk van de zwaarte van de wandeling. Daar staat tegenover dat we ons best doen makkelijke wandelingen te selecteren. Als u twijfelt of uw conditie voldoende is of u heeft pijn in de knieën of last van hoogtevrees dan gaat u beter niet met ons mee.
Verder beschikt u over geschikt schoeisel, mobiele telefoon, water en iets te eten.
Bij heel warm weer adviseren wij ORS in het water te doen.
Een dunne regenjas is een must. Een vest, pet/hoed is soms gewenst, maar beoordeelt u zelf. Wandelstokken zijn aan te raden en u kunt bij de leiding informeren of er beschikbaar zijn. Mensen die vaker meelopen hebben eigenlijk altijd 1 of 2 wandelstokken.
Wat het weer betreft beoordelen wij de situatie kort voor vertrek.

Na afloop van de wandeling is er een gezamenlijke lunch.
Leden die de bestemming willen verkennen en niet mee willen wandelen kunnen zich ook aanmelden, mits de bestemming zich daarvoor leent.

De kosten zijn inclusief vervoer, koffie en lunch € 35 per lid.
Niet-leden betalen € 42.
Als we met eigen vervoer gaan dan betaalt u € 5 minder.
De chauffeurs krijgen in dat geval € 15 per auto.

Vragen? Bel Rob Zoet 06-17000611.

Aanmelden: Bel of whatsapp Rob Zoet: 0031 06 17000611. Aan en afmelden kan tot en met de zondag voor de wandeling.


Geef svp aan of u over een auto beschikt die u in wilt zetten. Vanzelfsprekend drinkt u geen alcohol als u rijdt.
Tevens willen wij het weten als u wel mee wilt rijden maar niet mee wilt wandelen.

De wandelingen

26 oktober: El barranco del Álamo, Teror.
Makkelijk. Lengte 7,6. Hoogteverschil 381 Starthoogte 600
Link naar wandeling op Wikiloc
Tijd auto 1 uur.
9 november: Llanos de Marrubio- Caideros de Urian. Valsequillo.
Lengte 7,73 Hoogteverschil 323 Starthoogte 1626
Zeer makkelijk maar kan wel kouder zijn (hoogte)
Link naar wandeling op Wikiloc
Tijd auto ruim 1 uur via GC120
Niet geschikt voor ‘kijkers’.
30 november (en niet 23 november zoals u zou verwachten): Los llanos de la pez - Llanos de Ana López. Ayacate.
Lengte 9 Hoogteverschil 266 Starthoogte 1581
Hoog en dus kouder. Gemakkelijk maar wel 9 km.
Link naar wandeling op Wikiloc
Tijd auto er naar toe 1 uur 10 minuten.
Niet geschikt voor ‘kijkers’.

14 December: Mirador presa de Hornos-Bailico. Ayacate
Lengte 9 Hoogteverschl 342 Starthoogte 1600 Hoogste punt 1781
Hoog en dus kouder. Middelmatig (onderschat dit niet).
Link naar wandeling op Wikiloc
Tijd auto er naar toe 1 uur 10 minuten.
Niet geschikt voor ‘kijkers’.28 december: Cercados de Araña ,Cruz Grande
Lengte <9 Hoogteverschil 405 Min hoogte 970
Link naar wandeling op Wikiloc
Tijd auto er naar toe 1 uur 5 minuten
Niet geschikt voor ‘kijkers’.Foto's van bergwandelen

Verhalen van bergwandelen

  Wandelen met de montañeros was voor mij het einde   Wandelen met de montañeros was voor mij het einde, maar helaas voor mij is nu aan het wandelen met de montañeros een eind gekomen. De eerste wandeling die Yneke en ik hier maakten was in de winter van ik denk 2008. Wij waren op dit eiland voor het eerst zes weken, voorheen korter, en om niet te vereenzamen gingen we naar het VVV-kant...

  Bergwandelen Cruz Grande   Wat hebben we er weer zin in! Vandaag met Ike, en andere leden van de NVGC, weer een bergwandeling van 9 km maken. We zijn nu twee keer eerder mee geweest en het is echt een aanrader. Wat is Gran Canaria dan toch prachtig met een schitterende natuur en pittoreske dorpjes. Opstapplaats als vanouds Calle Hollanda alwaar de bus staat. Praatje maken, inchecken en b...

  Bergwandeling Santa Lucia   Donderdag 13 januari was de bergwandeling van Temisas naar Santa Lucia aan de beurt. Met 18 mensen zaten wij gezellig in een bus(je) voor max 22 mensen. Dat is lekker efficiënt (lees goedkoop). En er waren zowaar weer 3 nieuwe wandelaars bij. De koffie werd genoten in Temisas zelf waarna nog een kilometertje gereden werd naar het startpunt van de wandeling. H...

  Kastanjeroute‍   Vandaag, 25 november, staat de kastanjeroute op de kalender. Hij was bedoeld voor 2 weken geleden maar door ziekte e.d. waren er te weinig mensen en ging dat niet door. Nu zijn we met 20 mensen en dat is een mooi busje vol. De weersvooruitzichten waren in eerste instantie slecht maar werden beter toen vandaag dichterbij kwam en uiteindelijk gaf het weerbericht aan dat h...

  Bergwandeling Telde Volcanos   In het licht van wat we momenteel zien op La Palma was dit natuurlijk geen wandeling waarin het woord Volcanos tot zijn recht komt. Je ziet niets van een vulkaan of zo, maar wel liepen we over een soort vulkaan-grind en langs hele kleine lava-grotjes (waar net een fles wijn in kan). Mooi was het ook niet want deze wandeling zou in het voorjaar beter tot zijn...

Algemene voorwaarden van de Montañeros van de Lage Landen, van de Nederlandse Vereniging Canaria, ingaande 1 oktober 2014

Artikel 1. Aansprakelijkheid

1. Het bestuur van de montañeros noch de begeleiders van de activiteit zijn aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, kan worden of wordt opgelopen ten gevolge van of tijdens een van de activiteiten, tijdens het gebruik van vervoermiddelen, etc. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, staking, ziekte of andere calamiteiten.
2. Het bestuur van de montañeros en de begeleiders van de activiteit zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de activiteiten, beoordeeld naar de normen van die daarvoor gelden ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden.
3. Het bestuur van de montañeros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden waarop zij geen invloed heeft. Indien ten gevolge van dergelijke omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden worden reeds gemaakte kosten in principe verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2. Vereisten voor deelname

1. Vóór deelname verklaart de deelnemer door vermelding van zijn/haar naam en handtekening op de deelnemerslijst de voorwaarden voor deelname te hebben gelezen of ontvangen en daarmee akkoord te gaan.
2. De deelnemer is verplicht tijdens de activiteit passend schoeisel met een goede grip te dragen.
3. Medeneming van een hond of ander dier is niet toegestaan.
4. De deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit het vereiste bedrag contant te voldoen.
5. De deelnemer dient bij deelname over een goede fysieke en geestelijke gesteldheid te beschikken.
6. De deelnemer is verplicht om voorafgaand aan een deelname aspecten die van invloed kunnen zijn op deelname, zoals aandoening of handicap, aan de begeleiders kenbaar te maken.
7. Het is de deelnemer verboden voorafgaand of tijdens de activiteit alcohol te gebruiken.
Bij het niet voldoen aan een van genoemde vereisten kunnen de begeleiders van de activiteit deelname weigeren, zonder dat recht bestaat op restitutie.

Artikel 3. Aanmelding

1. Aanmelding of afmelding geschiedt uiterlijk de zondagavond voor 21.00 uur voorafgaande aan een activiteit. Bij afmeldingen na deze tijd wordt € 15,-- in rekening gebracht.
Bij latere aanmelding beslist diegene bij wie men zich moet aanmelden of deelname nog mogelijk is.
2. Minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Voor deelname van een minderjarige is voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een minderjarige deelnemer wordt tijdens de activiteit vergezeld door een meerderjarige, aangewezen door de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Annulering

1. Annulering door de deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot de zondagavond 21.00 uur direct voorafgaand aan de activiteit.
2. Bij niet tijdige annulering wordt € 15,-- in rekening gebracht.

Artikel 5. Programma

1. Ter wille van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit is de deelnemer voor en tijdens de activiteit verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiders.
2. De begeleiders van de activiteit hebben het recht wijzigingen in het programma aan te brengen indien dit in het belang van de deelnemer(s) is, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden. In dat geval wordt – zo mogelijk in overleg met de deelnemers – een ook financieel redelijk alternatief gezocht.
3. Een deelnemer kan door de begeleider(s) van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag of wanneer zich bij de deelnemer een dusdanige geestelijke en/of fysieke gesteldheid openbaart dat verdere deelname de goede voortgang van de activiteit stagneert of in gevaar brengt. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij heeft betaald.

Bij geschillen tussen begeleiders en deelnemers over de toepassing van deze voorwaarden beslist het bestuur van de montañeros.