Bergwandelen-kopfoto.jpg

Bergwandelen

De bergwandelingen op Gran Canaria vinden plaats vanaf 13 oktober 2022 t/m maart 2023 iedere 2e en 4e donderdag van de maand. De wandelingen zijn heel gevarieerd, met prachtige uitzichten en steeds weer op een ander deel van het eiland. Met de bus gaan we naar het beginpunt van de altijd gevarieerde wandeling, met onderweg een koffiestop. Het vertrek is altijd om 09.00 uur vanaf de Calle Holanda in Playa del Inglés. Alleen stevige schoenen met een goed profiel worden geaccepteerd en neem ook voldoende water en een "tussendoortje" mee.

De wandelingen

Donderdag 09 februari

Van Firgas naar Moya **

We beginnen onze wandeling op een hoogte van 506 m bij de waterbron in Firgas, en lopen langs prachtige banken in kleurige mozaïek. Die bekende taferelen uit elke provincie weergeven, en trapsgewijs word ook elk van de zeven Canarische eilanden weergegeven. We lopen het eerste stuk over een asfaltweg, om daarna een bergpad te volgen, die ons door de Barranco De Guadalupe leid. Over bergpaadjes dalen we tussen de bloemenpracht naar beneden tot 350 m, waar water stroomt en we een klein bruggetje oversteken bij een zitbank. We zien onderweg talrijke kleine fincas en gaan weer bergopwaarts tot het einde van de Barranco, om verder tussen bloemen en planten bij Dorama aan een verharde weg te komen. Die vervolgen we tot aan de GC75 en lopen verder tot Moya. De wandeling is 6,7km en duurt ongeveer 3 uur

Firgas naar Moya.jpg

Donderdag 23 februari

Van El Asserador naar Las Ninas **(*)

Even voorbij Ayacata starten we deze pittige wandeling. We beginnen op 1350 meter en lopen wisselend omhoog en omlaag naar een hoogte van 1500 meter, daarna gaat het omlaag richting Presa de La Ninas. Doordat we dan weer links, dan weer rechts over de bergkam lopen hebben we schitterende uitzichten naar de drie stuwmeren, Soria- Chira en Las Ninas en ook de Teide is mooi te zien. Wandeling is 8,3km en duurt ruim 3,5 uur

El Asserador-Las Ninas.jpg

Donderdag 09 maart

van Cruz de Tejeda naar Artenara **

Wandeling begint in Cruz de Tejeda bij de Parador. We beginnen met een pittige klim, waarbij we ca 200 stijgen naar 1750 meter, daarna worden we beloond met prachtige uitzichten richting Tejeda. De wandeling gaat nu geleidelijk dalen naar 1250 meter en steeds kunnen we genieten van prachtige uitzichten. Voor Artenara komen we ook langs een kapel, La Cuevita de la Virgen, die in de rotsen is uitgehouwen en genoemd is naar de beschermheilige van de wielrenners, binnen zie je een handtekening van Miguel Indurain, de vijfvoudige winnaar van de Tour de France. Wandeling is 7,5 km en duurt ca 3 uur.

Cruz de Tejeda- Artenara.jpg

Donderdag 23 maart

De Tajinast route **

Dit is de laatste wandeling van het seizoen.

Het klimaat van Gran Canaria staat bekend om zijn eeuwig durende lente en begin maart is hier het voorjaar al op zijn allermooist met een ware bloemenzee van witte en blauwe bloemen, waar we deze hele wandeling van kunnen genieten. De tajinaste, waarnaar deze wandeling is genoemd, heet in het nederlands slangenkruid en komt alleen voor in vulkanische gebieden op zo´n 1000 meter hoogte. De bus brengt ons via Telde voorbij de krater van Los Marteles. We lopen nu door een bosgebied naar de krater Los Marteles en beginnen dan aan de route naar El Rincon, waar de Tajinaste uitbundig bloeien. De wandeling gaat van 1800m naar 800m. De wandeling duurt tussen 3,5 en 4 uur en is 8,2 km lang.

Tajinaste route.jpg

(Aanduiding zwaarte routes: * makkelijk ** middel *** moeilijk)

De kosten voor Bergwandelen zijn inclusief busvervoer, koffie en een gevarieerde lunch.

Voor leden van de NVGC € 34,00 en voor niet-leden € 41,00.

Aanmelden uiterlijk zondag voorafgaande aan de wandeling tot 21.00 uur

Dat kan in de Whattsapp groep "Bergwandelen"

Hebt U nog geen toegang tot deze groepsapp, neem dan contact op, telefonisch of via Whattsapp
met Ton Goossens 0031 613 857 367 of Roger Schoubben 0032 484 189 228

Het Montanerosteam

Foto's van bergwandelen

Verhalen van bergwandelen

  Wandelen met de montañeros was voor mij het einde   Wandelen met de montañeros was voor mij het einde, maar helaas voor mij is nu aan het wandelen met de montañeros een eind gekomen. De eerste wandeling die Yneke en ik hier maakten was in de winter van ik denk 2008. Wij waren op dit eiland voor het eerst zes weken, voorheen korter, en om niet te vereenzamen gingen we naar het VVV-kant...

  Bergwandelen Cruz Grande   Wat hebben we er weer zin in! Vandaag met Ike, en andere leden van de NVGC, weer een bergwandeling van 9 km maken. We zijn nu twee keer eerder mee geweest en het is echt een aanrader. Wat is Gran Canaria dan toch prachtig met een schitterende natuur en pittoreske dorpjes. Opstapplaats als vanouds Calle Hollanda alwaar de bus staat. Praatje maken, inchecken en b...

  Bergwandeling Santa Lucia   Donderdag 13 januari was de bergwandeling van Temisas naar Santa Lucia aan de beurt. Met 18 mensen zaten wij gezellig in een bus(je) voor max 22 mensen. Dat is lekker efficiënt (lees goedkoop). En er waren zowaar weer 3 nieuwe wandelaars bij. De koffie werd genoten in Temisas zelf waarna nog een kilometertje gereden werd naar het startpunt van de wandeling. H...

  Kastanjeroute‍   Vandaag, 25 november, staat de kastanjeroute op de kalender. Hij was bedoeld voor 2 weken geleden maar door ziekte e.d. waren er te weinig mensen en ging dat niet door. Nu zijn we met 20 mensen en dat is een mooi busje vol. De weersvooruitzichten waren in eerste instantie slecht maar werden beter toen vandaag dichterbij kwam en uiteindelijk gaf het weerbericht aan dat h...

  Bergwandeling Telde Volcanos   In het licht van wat we momenteel zien op La Palma was dit natuurlijk geen wandeling waarin het woord Volcanos tot zijn recht komt. Je ziet niets van een vulkaan of zo, maar wel liepen we over een soort vulkaan-grind en langs hele kleine lava-grotjes (waar net een fles wijn in kan). Mooi was het ook niet want deze wandeling zou in het voorjaar beter tot zijn...

Algemene voorwaarden van de Montañeros van de Lage Landen, van de Nederlandse Vereniging Canaria, ingaande 1 oktober 2014

Artikel 1. Aansprakelijkheid

1. Het bestuur van de montañeros noch de begeleiders van de activiteit zijn aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, kan worden of wordt opgelopen ten gevolge van of tijdens een van de activiteiten, tijdens het gebruik van vervoermiddelen, etc. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, staking, ziekte of andere calamiteiten.
2. Het bestuur van de montañeros en de begeleiders van de activiteit zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de activiteiten, beoordeeld naar de normen van die daarvoor gelden ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden.
3. Het bestuur van de montañeros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden waarop zij geen invloed heeft. Indien ten gevolge van dergelijke omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden worden reeds gemaakte kosten in principe verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2. Vereisten voor deelname

1. Vóór deelname verklaart de deelnemer door vermelding van zijn/haar naam en handtekening op de deelnemerslijst de voorwaarden voor deelname te hebben gelezen of ontvangen en daarmee akkoord te gaan.
2. De deelnemer is verplicht tijdens de activiteit passend schoeisel met een goede grip te dragen.
3. Medeneming van een hond of ander dier is niet toegestaan.
4. De deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit het vereiste bedrag contant te voldoen.
5. De deelnemer dient bij deelname over een goede fysieke en geestelijke gesteldheid te beschikken.
6. De deelnemer is verplicht om voorafgaand aan een deelname aspecten die van invloed kunnen zijn op deelname, zoals aandoening of handicap, aan de begeleiders kenbaar te maken.
7. Het is de deelnemer verboden voorafgaand of tijdens de activiteit alcohol te gebruiken.
Bij het niet voldoen aan een van genoemde vereisten kunnen de begeleiders van de activiteit deelname weigeren, zonder dat recht bestaat op restitutie.

Artikel 3. Aanmelding

1. Aanmelding of afmelding geschiedt uiterlijk de zondagavond voor 21.00 uur voorafgaande aan een activiteit. Bij afmeldingen na deze tijd wordt € 15,-- in rekening gebracht.
Bij latere aanmelding beslist diegene bij wie men zich moet aanmelden of deelname nog mogelijk is.
2. Minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Voor deelname van een minderjarige is voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een minderjarige deelnemer wordt tijdens de activiteit vergezeld door een meerderjarige, aangewezen door de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Annulering

1. Annulering door de deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot de zondagavond 21.00 uur direct voorafgaand aan de activiteit.
2. Bij niet tijdige annulering wordt € 15,-- in rekening gebracht.

Artikel 5. Programma

1. Ter wille van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit is de deelnemer voor en tijdens de activiteit verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiders.
2. De begeleiders van de activiteit hebben het recht wijzigingen in het programma aan te brengen indien dit in het belang van de deelnemer(s) is, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden. In dat geval wordt – zo mogelijk in overleg met de deelnemers – een ook financieel redelijk alternatief gezocht.
3. Een deelnemer kan door de begeleider(s) van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag of wanneer zich bij de deelnemer een dusdanige geestelijke en/of fysieke gesteldheid openbaart dat verdere deelname de goede voortgang van de activiteit stagneert of in gevaar brengt. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij heeft betaald.

Bij geschillen tussen begeleiders en deelnemers over de toepassing van deze voorwaarden beslist het bestuur van de montañeros.