Bergwandelen

Bergwandelen Gran Canaria

De eerste wandeling is gepland op donderdag 24 oktober 2024, zie schema hieronder.

Al vele jaren verzorgt de NVGC wandelingen door bergen en dalen op Gran Canaria. Het landschap is enorm gevarieerd en bijzonder fraai en afwisselend. Het is altijd genieten. Eerst in de bus naar de koffie, dan door naar het beginpunt van de wandeling. Na afloop lunch, liefst in de bergen zelf in een leuk restaurantje. Daarna tevreden naar huis.
Op deze pagina vindt u achtereenvolgens een intro, de wandelingen van dit seizoen, verhalen en foto’s van vorige wandelingen. Daaronder staan de voorwaarden.

Algemeen

Het is niet de bedoeling dat mensen in de problemen komen tijdens een bergwandeling. Twijfelt u, heeft u pijn in de knieen of hoogtevrees, dan gaat u beter niet mee.
Er zijn minimale vereisten waarop we controleren: geschikte schoenen (stevig met goed profiel), mobiele telefoon, water en iets eten. En natuurlijk neemt u uw Europese zorgpas mee. Niet de digitale versie maar het plastic kaartje.
Bij (heel) warm weer adviseren wij ORS in het water te doen.
Een dunne regenjas is een must. Een vest, pet/hoed is soms gewenst, maar beoordeelt u zelf. Wandelstokken zijn aan te raden en u kunt bij de leiding informeren of er beschikbaar zijn. Mensen die vaker meelopen hebben eigenlijk altijd 1 of 2 wandelstokken.
Wat het weer betreft beoordelen wij de situatie kort voor vertrek.

De kosten zijn inclusief vervoer, koffie en lunch € 40 per lid.
Niet-leden betalen € 50.
De prijs kan incidenteel afwijken maar dat wordt dan tijdig bekend gemaakt.

Aanmelden of vragen: Bel of whatsapp Theo 06-20130349.
Aan en afmelden kan tot en met de zondag voor de wandeling. Als u afmeldt na zondag dan bent u wel de buskosten verschuldigd, tenzij iemand voor u in de plaats komt. De leiding kan een wandeling annuleren of een alternatieve wandeling kiezen als dat nodig is ivm weer o.i.d.

Het vertrek is altijd om 09.00 uur vanaf de Calle Holanda in Playa del Inglés.

Inleiding seizoen 2024/25

De laatste bergwandeltocht van seizoen 2023/2024 is op 9 april gelopen. Een seizoen met mooie tochten met een positieve groep deelnemers is achter de rug. De tochten zijn goed verlopen, ondanks enige bus- en calimaproblemen, waardoor soms wat improvisatie nodig was. Dat is allemaal goed opgelost en het was vaak erg gezellig, zeker tijdens de gezamenlijke lunches.
Deze tochten zijn nog grotendeels door Ton en Rob georganiseerd. Hierbij wil ik hen van harte danken voor hun bijdragen. Beiden hebben zij te kennen gegeven met de organisatie van het bergwandelen te willen stoppen. Zij hebben het stokje aan mij overgedragen.
Omdat het beter en makkelijker is om deze wandelingen met 2 personen voor te bereiden en te organiseren ben ik nog op zoek naar een medelid die samen met mij de tochten voor volgend seizoen wil organiseren. Schroom niet en bel of app mij als je meer informatie hierover wilt en je interesse hebt om mee te doen.
De planning voor volgend seizoen moet nu gemaakt worden. Alvorens dit te kunnen doen wil ik graag van jullie, de bergwandelaars en potentiële bergwandelaars, horen wat jullie ideeën en wensen zijn t.a.v. de wandelingen.
Lees ook de aanbevelingen voor deelname aan het bergwandelen op de site goed door en beoordeel zelf of je je conditie en uitrusting geschikt acht om mee te lopen. We zullen hier bij de start van het nieuwe seizoen zeker op letten.
Omdat ik tijdens de laatste wandelingen wel hoorde dat het soms wat pittig was wil ik proberen wat makkelijkere wandelingen uit te zetten, maar het blijft natuurlijk bergwandelen. De natuur en het uitzicht in de bergen geven je veel terug voor de inspanningen, evenals het gezelschap natuurlijk.
Laat mij even weten wat jouw wensen zijn voor het bergwandelen, denk bijv aan:
Lengte van de tocht (3-4-5 uur), zwaarte van de tocht (makkelijk, gemiddeld, stevig, zwaar), type wandeling (veel dalen, veel stijgen, of gevarieerd), type (rondwandeling of een richting). Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen we met een bus (min.15 deelnemers), dan kunnen we start- en aankomstpunt wisselen. Bij minder deelnemers gaan we met auto´s en dan moeten we een rondwandeling maken. Ik wil proberen om de kosten op hetzelfde niveau als vorig seizoen te houden, 40€ voor leden en 50€ voor niet leden, dit is incl. bus, koffie en lunch. Omdat bus en lunches steeds duurder worden valt het niet mee om altijd binnen dit budget te blijven. Laat even horen of je bezwaar hebt indien de kosten soms wat hoger uitvallen. Tevens zou ik graag weten wie al eind oktober terug is, dan kan ik een wandeling in oktober al inplannen als seizoenopening.

Afgelopen seizoen was er een Bergwandelapp waarmee alle deelnemers zich per tocht konden aanmelden en iedereen geïnformeerd werd over wijzigen van de tocht. Voor volgend seizoen willen we weer zo´n app opzetten, Kun je alvast doorgeven of je in deze app opgenomen wilt worden?
Iedereen een mooie “vakantie” in Nederland of België en tot ziens volgend seizoen.
Theo Rutten. (+316-20130349)

Bergwandelingen seizoen 2024/2025

Er is een eerste keuze gemaakt voor de wandelingen in het seizoen 2024/2025.
De routes moeten nog voorgelopen worden op hun actuele toegankelijkheid en ook het weer kan nog invloed hebben of een route doorgaat of vervangen moet worden door een alternatieve route.

24 oktober 2024
Lus die start in Tamadaba.
Starthoogte 1200m, stijgen 100m, dalen 100m, lengte 8 km, Zwaarte *

14 november 2024
Van El Aserrador naar Presa de las Niñas.
Starthoogte 1350m, stijgen 200m, dalen 350m, lengte 8,3 km. Zwaarte **

28 november 2024
Van Temisas naar Santa Lucia.
Starthoogte 750m, stijgen 250m, dalen 300m, lengte 7,1 km. Zwaarte **

12 december 2024
Van Pico Nieves naar Cruz Grande.
Starthoogte 1950m, stijgen 0, dalen 650m, lengte 7 km, Zwaarte **

26 december 2024
Van Veneguera naar Mogan.
Starthoogte 700m, stijgen 0, dalen 400m, lengte 8,1 km, Zwaarte **

9 januari 2025
Van Cruz de Tejeda naar Fontanales.
Starthoogte 1600m, stijgen 100m, dalen 600m, lengte 8,5 km, Zwaarte **

23 januari 2025
Van La Cumbra naar Ayacate
Starthoogte 1670m, stijgen 0, dalen 340m, lengte 6 km, Zwaarte **

13 februari 2025
Van San Mateo naar San Roque
Starthoogte 850m, stijgen 200m, dalen 450m, lengte 9,1 km, Zwaarte **

27 februari 2025
Van Fataga naar Santa Lucia.
Starthoogte 650m, stijgen 150m, dalen 200m, lengte 6,5 km, Zwaarte **

13 maart 2025
Van Llos Bailico naar Tunte.
Starthoogte 1650m, stijgen 100m, dalen 750m, lengte 10 km, Zwaarte **

27 maart 2025
Van Las Palemas naar Velsendero.
Starthoogte 1625m, stijgen 100m, dalen 800m, lengte 10 km. Zwaarte **

10 april 2025
Lus die start in La Culata.
Starthoogte 1300m, stijgen 300m, dalen 300m, lengte 6,7 km, Zwaarte **

Bergwandelingen voorgaande jaren

Link naar bergwandelingen 2023/24

Verhalen van deelnemers aan bergwandelingen.

Foto’s van bergwandelingen

De kleine lettertjes

Akkoordverklaring voor deelname aan de activiteiten van de Montañeros, de je ondertekent bij aanvang van de busreis.
Hierbij verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de voorwaarden voor deelname aan de activiteiten van de “Montañeros van de Lage Landen” d.d. 1 oktober 2014. Tevens verklaart hij/zij de voorwaarden te hebben gelezen.

Algemene voorwaarden van de Montañeros van de Lage Landen, van de Nederlandse Vereniging Canaria, ingaande 1 oktober 2014
Artikel 1. Aansprakelijkheid
Het bestuur van de montañeros noch de begeleiders van de activiteit zijn aansprakelijk voor enige schade en/of letsel die/dat, direct of indirect, kan worden of wordt opgelopen ten gevolge van of tijdens een van de activiteiten, tijdens het gebruik van vervoermiddelen, etc. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden die ontstaan door mechanische pech, natuurrampen, staking, ziekte of andere calamiteiten.

Het bestuur van de montañeros en de begeleiders van de activiteit zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de activiteiten, beoordeeld naar de normen van die daarvoor gelden ter plaatse waar de activiteiten plaatsvinden.

Het bestuur van de montañeros aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van bijzondere omstandigheden waarop zij geen invloed heeft. Indien ten gevolge van dergelijke omstandigheden de activiteit geen doorgang kan vinden worden reeds gemaakte kosten in principe verdeeld over de deelnemers.

Artikel 2. Vereisten voor deelname
Vóór deelname verklaart de deelnemer door vermelding van zijn/haar naam en handtekening op de deelnemerslijst de voorwaarden voor deelname te hebben gelezen of ontvangen en daarmee akkoord te gaan.

De deelnemer is verplicht tijdens de activiteit passend schoeisel met een goede grip te dragen.

Medeneming van een hond of ander dier is niet toegestaan.

De deelnemer dient voorafgaand aan de activiteit het vereiste bedrag contant te voldoen.

De deelnemer dient bij deelname over een goede fysieke en geestelijke gesteldheid te beschikken. Deelnemer dient te beschikken over een Europese gezondheidskaart (EHIC)

De deelnemer is verplicht om voorafgaand aan een deelname aspecten die van invloed kunnen zijn op deelname, zoals aandoening of handicap, aan de begeleiders kenbaar te maken.

Het is de deelnemer verboden voorafgaand of tijdens de activiteit alcohol te gebruiken.

Bij het niet voldoen aan een van genoemde vereisten kunnen de begeleiders van de activiteit deelname weigeren, zonder dat recht bestaat op restitutie.

Artikel 3. Aanmelding
Aanmelding of afmelding geschiedt uiterlijk de zondagavond voor 21.00 uur voorafgaande aan een activiteit. Bij afmeldingen na deze tijd wordt € 15,– in rekening gebracht. Bij latere aanmelding beslist degene bij wie men zich moet aanmelden of deelname nog mogelijk is.

Minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Voor deelname van een minderjarige is voorafgaande schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger vereist. Een minderjarige deelnemer wordt tijdens de activiteit vergezeld door een meerderjarige, aangewezen door de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 4. Annulering
Annulering door de deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot de zondagavond 21.00 uur direct voorafgaand aan de activiteit.

Bij niet tijdige annulering wordt € 15,– in rekening gebracht.

Artikel 5. Programma
Ter wille van het goede verloop en de veiligheid van de activiteit is de deelnemer voor en tijdens de activiteit verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de begeleiders.

De begeleiders van de activiteit hebben het recht wijzigingen in het programma aan te brengen indien dit in het belang van de deelnemer(s) is, bijvoorbeeld ten gevolge van weersomstandigheden. In dat geval wordt – zo mogelijk in overleg met de deelnemers – een ook financieel redelijk alternatief gezocht.

Een deelnemer kan door de begeleider(s) van verdere deelname worden uitgesloten in geval van wangedrag of wanneer zich bij de deelnemer een dusdanige geestelijke en/of fysieke gesteldheid openbaart dat verdere deelname de goede voortgang van de activiteit stagneert of in gevaar brengt. Alle uit deze uitsluiting voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. Hij/zij kan geen aanspraak maken op restitutie van hetgeen hij/zij heeft betaald,

Bij geschillen tussen begeleiders en deelnemers over de toepassing van deze voorwaarden beslist het bestuur van de montañeros.

Scroll naar boven